Lēdurgas vecā pagastmāja un magazīna

Straupes–Vidrižu ceļa kreisajā pusē atrodas divas mūra ēkas – no sarkaniem ķieģeļiem 1894. gadā celtā Lēdurgas pagastmāja un tam līdzās – magazīna. Lēdurgas pagastmāja  19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta pirmajā pusē darbojās pagasta pārvalde. Otrajā stāvā atradās liela zāle svinībām, kuru izmantoja arī tiesas un sapulču vajadzībām.  Pirmā Pasaules kara laikā pagastmājas tika izpostīta, naudas skapis sasists, kase izlaupīta, arhīvs pa daļai iznīcināts. Šobrīd ēka ir pārveidota par dzīvojamo māju un tajā atrodas gan privātie, gan pašvaldības dzīvokļi.

Precīzs Lēdurgas magazīnas būvēšanas laiks nav zināms. Visdrīzāk tā celta laikā pēc 1819. gada, kad imperators Aleksandrs I apstiprināja Vidzemes zemnieku brīvlaišanas (dzimtbūšanas atcelšanas) likumu. Tajā noteikts, ka jāierīko pagasta magazīnas, lai pasargātu zemniekus no bada un neražas. Magazīnā tika glabātas labības rezerves. Rudenī pēc ražas novākšanas zemnieki noteiktu labības daudzumu nodeva magazīnā. Nepieciešamības gadījumā viņi varēja aizņemties no magazīnas graudus sēklai vai uzturam ar noteikumu, ka aizņemtais pēc ražas novākšanas jāatdod ar procentiem.

Pēc agrārās reformas Lēdurgas magazīnu pārbūvēja un pielāgoja pienotavas vajadzībām. 1922. gadā Lēdurgā tika reģistrēta kooperatīva sabiedrība „Lēdurgas piensaimnieku sabiedrība” ar 100 biedriem, savu namu un pienotavu. Lēdurgas pienotava darbojās līdz 1997. gadam. No 1992. gada ēka piederēja Lēdurgas piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai “Ražotāji”. Kopš 2014. gada ēka ir motokluba “Livonia MCC” īpašums.

Lēdurgas magazīnas pamati un sienas mūrētas no plēstiem laukakmeņiem. Magazīnas sienu biezums ir ap 70 cm.  Savulaik ieeju ēkā no austrumu fasādes puses rotāja divas kvadrātveida mūra kolonnas, kas veidoja trīs pusloka arkas.

20. gadsimta 60. gados bija pieņemts, ka visām pienotavām ir jābūt baltā krāsā. Magazīnas ēka, kas celta no laukakmeņiem, tika nokrāsotas baltas. Padomju laikā Lēdurgas pienotavā gatavotais sviests tika eksportēts pat uz Kubu.

 

 

LĒDURGA OLD PARISH HOUSE AND MAGAZINE

On the left side of the Straupe-Vidriži road there are two stone buildings: the Lēdurga Parish House built of red bricks in 1894 and a magazine next to it.

The first floor of the building was used by the Parish Board, and on the second floor was a large hall for celebrations. There was also a court hall and a meeting hall in the Parish House. During the First World War, the Parish House was destroyed, the cashbox broken, the cash register looted, and the archive partially ruined. Nowadays, the Parish House has been transformed into a residential house with both private and municipal apartments. Photo by E. Krišjānis.

 

Magazine

 The building, which housed the Lēdurga dairy for almost 80 years, was historically built as the Lēdurga Parish Magazine.

The exact time of construction of the magazine is unknown. Most likely it was built after 1819, when Emperor Alexander I approved the Farmers’ Liberation Law that set Vidzeme peasants free (abolition of serfdom). The law stipulated that parish magazines should be set up to protect peasants from famine and poor harvest. The barn was used to store grain reserves. After harvesting in autumn, peasants contributed a certain amount of grain to the magazine for storage. In case of necessity, peasants could borrow from the magazine seed grain or food grain on condition that the borrowed amount plus interest had to be returned eventually.

After the agrarian reform, Lēdurga Magazine was rebuilt and adapted for the needs of a dairy. In 1922, the Cooperative Society “Lēdurga Dairy Processors Society” with 100 members, its own building and a dairy was registered in Lēdurga.  

Lēdurga Dairy operated until 1997. From 1992, the building belonged to the Lēdurga Dairy Cooperative Society “Ražotāji”. Since 2014, the building has been the property of the Livonia Motor Cycle Club.

The foundations and walls of Lēdurga Magazine are made of torn boulders. The thickness of the magazine walls is about 70 cm. The entrance to the building from the eastern side of the facade used to be decorated with two square masonry columns, which formed three semicircular arches.

In the 1960s, it was assumed that all dairies should be painted white, so the Magazine built of boulders was also covered with white paint.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...