Krimuldas nov. Lēdurga, LV-4012,
Latvija

Tālrunis uzziņām 25549747,
info@ledurgasdendroparks.lv
 
 

Jaunumi

Lēdurgas Dendroparkā uzsākta infrastruktūras izveide Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai
23.10.2017


     

 

2017.gada aprīlī   Krimuldas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF) uzsāka projekta īstenošanu: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai atbilstošas infrastruktūras izveide (līguma Nr. 1-20/28), uzlabojot vides izglītības un informatīvo pasākumu pieejamību.

Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas lielākās daļas, kur atrodas galvenie citzemju koku sugu stādījumi, īpašnieks ir Krimuldas novada dome.

Esam gandarīti par iespēju veikt Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtojuma projekta 1. kārtu un plānojam veikt sekojošus

darbus:

  1. koku sakopšana, saglabājot un palielinot teritorijas ainaviskās vērtības - Koku alejas sakopšanas darbi;

  2. gājēju celiņu infrastruktūras sakārtošana, labiekārtošana un atjaunošana;

  3. Horoskopu koku apļa ierīkošana - jaunu citzemju stādījumu izveide;

  4. Informācijas apkopošanas pabeigšana par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām, publicēšana Lēdurgas Dendroparka mājaslapā un informatīvo stendu/plāksnīšu, teritorijas robežzīmju uzstādīšana;

  5. Plānota infrastruktūras izveides darbu autoruzraudzība – ekspertu darbs;

  6. Ekspertu darbs dabas pieminekļa teritorijā.

  7. Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas pieminekļa vērtībām.

Notiek līgumu slēgšana ar speciālistiem, kuri oktobra mēneša beigās uzsāks darbus Lēdurgas Dendroparkā.

Projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, projekta reģ. nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, tiek īstenots par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem un ar Krimuldas novada domes līdzfinansējumu. Plānotās attiecināmās izmaksas 66 155,57 EUR.

Projektu paredzēts īstenot no 2017.gada 30. marta līdz 2018.gada 29. jūnijam.

Projekta vadītāja Inga Ķerzuma

Kontakti: Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa: tālr. 25549748, e-pasts: dome@krimulda.lv 
      Atpakaļ